Αντίστροφη όσμωση

Η αντίστροφη όσμωση,είναι μία διαδικασία επεξεργασίας νερού,όπου αφού περάσουμε το νερό από κάποια προ-φίλτρα (για κατακράτηση στερεών,χλωρίου κτλ),περνάει από την μεμβράνη (της αντίστροφης όσμωσης) και στο τέλος από ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα,για να πάρουμε καθαρό &υγιεινό νερό.Από τους διεθνείς,ανεξάρτητους οργανισμούς (NSF,EPA,WQA κ.α),που ασχολούνται με την ποιότητα του νερού και την υγεία,θεωρείται (κατά μακράν) η καλύτερη διαθέσιμη μέθοδος για την αφαίρεση από το νερό επικίνδυνων ρυπαντών (όπως αρσενικό,νιτρικά,εξασθενές χρώμιο,υφαλμυρότητα,ιούς,βακτήρια κτλ).