Ευτροφισμός

Ευτροφισμός,ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο παρατηρείται εκρηκτική αύξηση των φυτικών οργανισμών των υδάτινων αποδεκτών,ως συνέπεια του εμπλουτισμού τους με θρεπτικά συστατικά.Τα θρεπτικά αυτά συστατικά είναι,κυρίως,το άζωτο και ο φώσφορος (από την αλόγιστη χρήση των λιπασμάτων) τα άλατα των οποίων αποτελούν άριστη τροφή για το φυτοπλαγκτόν και τα υδρόβια φυτά.