Απολύμανση, ονομάζεται η επεξεργασία εκείνη του νερού που σκοπό έχει την καταστροφή ή την αδρανοποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών που (τυχόν) περιέχει, έτσι ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία.