Βιομηχανικές

hydranautics.gif

hydranautics_logo_1.png

Hydranautics ESPA Energy Saving RO elements

ESPA1-2012

ESPA1-2521

ESPA 2540

ESPA1-4014

ESPA-4021

ESPA1-4040

ESPA2 -4040

ESPA4-4040

ESPA1-8040

ESPA2-8040

ESPA2-LD-8040

ESPA2-MAX-8040

ESPA4-8040

ESPAUP-8040

mix_hydra.pngfilmtec_logo_1.pngfilmtec_group_th.png

Hydranautics CPA High rejection RO membranes

CPA2-4040

CPA2-8040

CPA3-8040

CPAUP-8040

4021filmtec.jpg

Tap & Brackish Water Elements

1.TW30-2026

2.TW30-2514

3.TW30-2521

4.TW30-2526

5.TW30-2540

6.BW30-2540

7.TW30-4014

8.TW30-4021

9.TW30-4040

10.BW30-4040

11.BW30-365

12.BW30-400

13.BW30-400/34i

14.BW30-440i

15.BW30HR-440i

Low and Extra Low Energy/Low Pressure membrane Elements (LP & XLE)

16.LP-2540

17.LP-40401

18.XLE-2521

19.XLE-2540

20.XLE -4021

21.XLE-4040