Οδοντιατρεία

dent-1
Εξοπλίζουμε τα οδοντιατρεία με ειδικά συστήματα, που παρέχουν απιονισμένο & μικροβιολογικά ελεγμένο νερό. Η ποιότητα & η ποσότητα του νερού που θα χρειαστείτε, εξαρτώνται από τον τύπο του μηχανήματος που χρησιμοποιείται. Το αρχικό κόστος και το κόστος συντήρησης, εξαρτώνται από την ποιότητα του νερού και την ποσότητα που χρειάζεστε.

Για τα οδοντιατρεία (HDRO series), παρέχεται απόλυτα καθαρό νερό, απαλλαγμένο από άλατα, για την αποφυγή δημιουργίας κρούστας στο εσωτερικό του μηχανήματος και επάνω στα αποστειρωμένα εργαλεία, ενώ ταυτόχρονα το νερό είναι μικροβιολογικώς ελεγμένο διαφυλάσσοντας την υγεία των οδοντιατρικών ασθενών.

Οι επιστήμονες ερευνώντας τα προβλήματα ελέγχου των λοιμώξεων των οδοντιατρικών μονάδων έχουν ανακαλύψει ανησυχητικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια του νερού που ψεκάζεται στο στόμα από τα οδοντιατρικά όργανα (the Journal of the American Dental Association). Η μικροβιακή μόλυνση των οδοντιατρικών γραμμών του νερού της μονάδος εμφανίζεται ευρεία και εκτεταμένη και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες, ακόμα και το θάνατο, κυρίως σε άτομα ηλικιωμένα ή με ανοσοκαταστολή. Η μεγάλη εσωτερική επιφάνεια των οδοντιατρικών γραμμών νερού σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά ροής και στασιμότητας οδηγούν στο σχηματισμό του βιολογικού υμένιου (biofilm). Διάφορα βακτήρια (Legionella,Cryptosporidium,Coliforms, κλπ) είναι, πολλές φορές, παρόντα σε επικίνδυνα υψηλές συγκεντρώσεις μέσα σ'αυτή τη "λάσπη" των σωληνώσεων.