Πλυντήρια Αυτοκινήτων

main.jpgΗ προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για τις επιχειρήσεις στις μέρες μας, ειδικά όταν έχει να κάνει με τη διασφάλιση των υδάτινων πόρων. Η Hydragcom διαθέτει μία μεγάλη σειρά επαγγελματικών συστημάτων επεξεργασίας νερού για πλυντήρια αυτοκίνητων (CW series). Τα συστήματά μας έχουν να κάνουν τόσο με την επεξεργασία του νερού που προορίζεται για την πλύση των αυτοκινήτων (αφαίρεση σωματιδίων, αλάτων κτλ), όσο και για τον καθαρισμό και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων (ανακύκλωση). Τα ειδικά συστήματα ανακύκλωσης για πλυντήρια αυτοκινήτων της Hydragcom, αναπτύχθηκαν από την ανάγκη των επιχειρήσεων αυτών για ένα πιο οικονομικό τρόπο ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων. Τα συστήματα ανακύκλωσης του νερού για πλυντήρια αυτοκινήτων της Hydragcom, περιλαμβάνουν στον σχεδιασμό τους, εκτός των ειδικών φίλτρων, ειδικά δοσομετρικά συστήματα για την επεξεργασία των λυμάτων, τα οποία, εκτός από τη λάσπη, αφαιρούν και τα χημικά (όπως κερί, απορρυπαντικά, λάδια κτλ) που βρίσκονται στα νερά των πλυντηρίων. Τα συστήματα αυτά εγκαθίστανται εύκολα και γρήγορα στην παροχή νερού.

Εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση νερού, τα συστήματά μας προστατεύουν την επένδυσή σας από τις φθορές (πχ στις βούρτσες πλύσης) των αλάτων που περιέχονται στο νερό διασφαλίζοντας μ' αυτό τον τρόπο την άψογη λειτουργία της μονάδας. Ταυτόχρονα το αποτέλεσμα πλύσης είναι άψογο, χωρίς στίγματα (θαμπάδα και λεκέδες από τα άλατα) και χωρίς το αυτοκίνητο να χρειάζεται σκούπισμα (ή στέγνωμα). Επίσης, η χρήση των απορρυπαντικών και οι ώρες εργασίας θα ελαχιστοποιηθούν, συμβάλλοντας στην μείωση των εξόδων σας.