Μεμβρανοθήκες

collazΟΙΚΙΑΚΕΣ

Reverse Osmosis Membrane Housing for Standard RO Membranes  11.75" to 12"

oikiaki

 

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΕΣ

INDUSTRIAL  STANDARD  HOUSINGS
PVC,FIBERGLASS & STAINLESS STEEL

HPVC-2521

225 PSI

HPVS-2521

300 PSI

HPVS-2540

300 PSI

HPVF-2540

300 PSI

HPVS-4021

300 PSI

HPVF-4021

300 PSI

HPVS-4040

300 PSI

HPVF-4040

300 PSI

HPVF-8040

300 PSI

HPVS-8040

300 PSI

8inparts