Φίλτρα Υπερδιήθησης

Η υπερδιήθηση (U.F) είναι μία διεργασία διαχωρισμού μέσω μίας ημι-περατής μεμβράνης. Το προς επεξεργασία νερό διέρχεται με χαμηλή πίεση μέσω της μεμβράνης υπερδιήθησης, η οποία έχει διάμετρο πόρων, συνήθως από 0,005 – 0,1 μm. Συστατικά τα οποία είναι μεγαλύτερα από την διάμετρο των πόρων της μεμβράνης δεν μπορούν να διέλθουν μέσω αυτής και απομακρύνονται.

Η υπερ-διήθηση (ultrafiltration) είναι μια σημαντική τεχνολογία καθαρισμού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή υγρών (πχ νερού) υψηλής καθαρότητας. Η μέθοδος είναι αποτελεσματική για την απομάκρυνση κολλοειδών, βακτηρίων, ιών, παράσιτων, πρωτοζώων και πυρετογόνων ουσιών, (πχ gram-αρνητικών βακτηρίων ενδοτοξίνες) και άλλων οργανικών μοριακών ενώσεων μεγαλυτέρων από 0,2 micron. Αποτελεί μία εναλλακτική λύση χαμηλότερου κόστους από την αντίστροφη όσμωση.

Τα προηγούμενα χρόνια τα συστήματα υπερδιήθισης χρησιμοποιούνταν μόνο σε εξειδικευμένες εφαρμογές (πχ νοσοκομεία, κτλ), αλλά τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται, ευρέως και σε οικιακά συστήματα που τοποθετούνται κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας. Ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται από 3-4 φίλτρα (προφίλτρο στερεών, ενεργού άνθρακα) συμπεριλαμβανομένου και μιας κοίλης μεμβράνης ινών (hollow fiber membrane), η οποία είναι σε θέση να φιλτράρει, μεταξύ των άλλων και σωματίδια κάτω των 0.2 μικρών. Αυτό μεταφράζεται σε αφαίρεση σωματιδίων 5000 φορές μικρότερων από το πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας! Όπως κύστες, ιούς, βακτήρια, κτλ.

Συγκρινόμενο με ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης:

Λειτουργεί με χαμηλή πίεση.

Δεν αποβάλλει νερό στην αποχέτευση.

Δεν αφαιρεί μεταλλικά στοιχεία από το παραγόμενο νερό.

Δεν χρειάζεται δοχείο συλλογής (storage tank).

Δεν μεταβάλλει το TDS.

Αφαιρεί μικρόβια & Ιούς.

Στη Hydragcom διαθέτουμε μεγάλη συλλογή συστημάτων υπερδιήθισης για οικιακή & επαγγελματική χρήση. Τα οικιακά συστήματα συνδέονται, συνήθως, κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας. Μπορεί να συνοδευτεί και από υπεριώδη ακτινοβολία (U.V), κτλ.