Αποσκλήρυνση

Ο όρος σκληρότητα αναφέρεται στην ποσότητα του διαλυμένου ασβεστίου και μαγνησίου στο νερό. Αυτά τα μέταλλα, τα οποία προέρχονται κυρίως από πετρώματα ασβεστολιθικού τύπου (άφθονα στην Ελλάδα), συναντώνται, λίγο-πολύ, σε όλα σχεδόν τα φυσικά νερά. Το ασβέστιο και το μαγνήσιο δημιουργούν προβλήματα για δύο κυρίως λόγους:

Όταν το νερό θερμαίνεται, δημιουργεί ένα σκληρό ίζημα, που επικάθεται στις σωληνώσεις, επιταχύνει τη διάβρωση, περιορίζει τη ροή, μειώνει τη μεταφορά θερμότητας σε θερμοσίφωνες και λέβητες.

Όταν συνδυαστεί με το σαπούνι, αντιδρά και σχηματίζει ένα αδιάλυτο, κολλώδες υπόλειμμα που είναι δύσκολο να ξεπλυθεί από νιπτήρες, μπανιέρες, βρύσες και εξαρτήματα, το οποίο αντιδρώντας με τα καθαριστικά, ξηραίνει το δέρμα και αφήνει υπολείμματα στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και τα ρούχα (πχ λεκέδες γύρω από το γιακά).

Αποσκλήρυνση, είναι η μείωση ή απομάκρυνση των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου, τα οποία είναι η κύρια αιτία της σκληρότητας στο νερό.

Οι αποσκληρυντές νερού λειτουργούν με μια διαδικασία ανταλλαγής ιόντων. Σε αυτή τη διαδικασία, το νερό περνά μέσα από ένα στρώμα ρητίνης (μικρές, σφαιρικές χάντρες) που βρίσκεται σε μία στήλη (δοχείο). Η ρητίνη κατακρατεί τα άλατα ασβεστίου & μαγνησίου και τα ανταλλάσσει με άλατα νατρίου (αλάτι) ή καλίου. Μετά την αποσκλήρυνση συγκεκριμένου όγκου νερού (που εξαρτάται από την δυναμικότητα της ρητίνης) απαιτείται αναγέννηση της ρητίνης (ξέπλυμα). Η διαδικασία της αναγέννησης είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο του αποσκληρυντή (''κεφαλή''). Στους σύγχρονους αποσκληρυντές είναι δυνατόν να γίνει ογκομετρικός και χρονικός προγραμματισμός. Στους χρονικούς η αναγέννηση προγραμματίζεται να γίνεται περιοδικά, συγκεκριμένη ώρα και ημέρα της εβδομάδας, ενώ στους ογκομετρικούς η αναγέννηση γίνεται με βάση την κατανάλωση νερού. Οι ογκομετρικοί αποσκληρυντές μπορεί να είναι μιας στήλης (μονοί), δύο στηλών (δίδυμοι), εναλλακτικής ή παράλληλης λειτουργίας και τριών στηλών (τρίδυμοι), όπου οι δύο στήλες είναι πάντα σε λειτουργία και μια σε αναμονή ή σε φάση αναγέννησης. Μπορούμε, επίσης, να ρυθμίσουμε τη σκληρότητα του νερού ανάλογα με την απαίτηση της κάθε εφαρμογής.

Στη Hydragcom διαθέτουμε και ειδικούς, οικολογικούς αποσκληρυντές. Είναι η «επανάσταση» της αποσκλήρυνσης του νερού τα τελευταία χρόνια. Ιδανική λύση για επαγγελματικές & βιομηχανικές εφαρμογές, γιατί δεν προσθέτει αλάτι ή άλλα χημικά στο νερό (κατά τη διάρκεια της αναγέννησης), δεν χρειάζεται ρεύμα, δεν χρειάζεται αναγέννηση- δεν αποβάλλει νερό, ούτε μειώνει την πίεση στο δίκτυο.

Η σκληρότητα μετριέται σε μέρη ανά εκατομμύριο, ppm(ή το ισοδύναμο mg/ L). Εάν η ανάλυση του νερού δίνεται σε ppm ως CaCO3, τότε 1 gpg = 17,1 ppm. Δεν υπάρχει καθορισμένο ανώτατο αποδεκτό όριο για τη σκληρότητα του νερού, αλλά γενικά θεωρείται ότι μπορεί να καταστεί προβληματική άνω των 3 gpg(grains per gallons).

Η σκληρότητα είναι πηγή πολλών προβλημάτων. Όταν το νερό θερμαίνεται επιταχύνει τη διάβρωση, φράζει τους σωλήνες του ζεστού νερού και μειώνει κατακόρυφα την απόδοση της θέρμανσης σε θερμαντικά σώματα, λέβητες οδηγώντας σε απότομη μείωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές, ωστόσο, όχι μόνο πρέπει η σκληρότητα να αφαιρεθεί από το νερό, αλλά και όλα τα ανόργανα άλατα πρέπει να εξαλειφθούν. Στα πλυντήρια, για παράδειγμα, το σκληρό νερό αφήνει υπολείμματα σαπουνιού στα υφάσματα, το χρώμα εξασθενίζει και δίνει μια γκρίζα ή κίτρινη εμφάνιση στα λευκά υφάσματα.

Στις επιχειρήσεις εστιάσεως (καφέ- εστιατόρια) και στα ξενοδοχεία, η σκληρότητα του νερού στοιχίζει πολλά χρήματα ετησίως σε επισκευές υδραυλικών, κατανάλωση ενέργειας, πρόωρη ανανέωση του εξοπλισμού, ιματισμού, συντήρηση, κλπ. Κάθε επιχείρηση που απαιτεί πολύ χρόνο για τον καθαρισμό, γνωρίζει άμεσα το κόστος του σκληρού νερού! Το σκληρό νερό απαιτεί περισσότερη δουλειά για όλους, επειδή χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για να διατηρηθούν τα πράγματα καθαρά. Με τα επαγγελματικά και βιομηχανικά συστήματα αποσκλήρυνσης του νερού της Hydragcom, θα εξοικονομήσετε ενέργεια, θα προστατέψετε τον εξοπλισμό, θα ελαχιστοποιήσετε τις επισκευές των υδραυλικών και τις γενικές συντηρήσεις. Η κατανάλωση των απορρυπαντικών και των καθαριστικών θα μειωθεί σημαντικά, ο καφές και άλλα ροφήματα που παρασκευάζονται από συμπυκνωμένο χυμό θα είναι πιο εύγευστα. Οι πελάτες σας θα απολαύσουν επίσης πιο απαλές πετσέτες, αστραφτερά υαλικά και καλύτερη γεύση του νερού, του καφέ και των ποτών.

Σε πολλές εφαρμογές πχ. την προετοιμασία πόσιμου νερού, στη ζυθοποιεία & στα αναψυκτικά, αλλά και στην ψύξη & θέρμανση του νερού, η σκληρότητα είναι σημαντική. Το σκληρό νερό προκαλεί διάφορες σοβαρές βιομηχανικές ενοχλήσεις στους ατμολέβητες και αφήνει μετά την εξάτμιση σημαντικές ποσότητες στερεών αποθεμάτων (πουρί). Επιπλέον, μπορεί να φράξει σωλήνες και εξαρτήματα, οδηγώντας στην πρόωρη ανανέωση του εξοπλισμού.

Το ίζημα αυτό επικάθεται στα εσωτερικά τοιχώματα των σωλήνων ζεστού νερού επιταχύνοντας τη διάβρωση και μειώνει την παροχή τους. Έχει υπολογιστεί ότι μία μείωση μόλις 1/8" της κλίμακας θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος του νερού θέρμανσης κατά 30%! Σε συσκευές που θερμαίνουν νερό, όπως πλυντήρια, μηχανές καφέ, βραστήρες νερού, ατμολέβητες, θερμοσίφωνες κτλ, το ίζημα αλάτων επικαλύπτει την ηλεκτρική αντίσταση, λειτουργεί ως μονωτικό υλικό και οδηγεί σε σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα υπερθερμαίνεται η ηλεκτρική αντίσταση και καταστρέφεται ενώ καθυστερεί σημαντικά η θέρμανση του νερού και κατά συνέπεια η απόδοση των ηλεκτρικών συσκευών.

Στις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως στους εναλλάκτες των πύργων ψύξης, έχουμε τεράστια σπατάλη ενέργειας και σημαντική μείωση της ψυκτικής τους ικανότητας. Το ίδιο συμβαίνει και στις εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού ή ατμού (ατμολέβητες) και στην παραγωγική διαδικασία. Η επιβάρυνση αυτή αφορά φθορά λόγω επικάθησης των αλάτων στις επιφάνειες των συσκευών μειώνοντας την ικανότητα μετάδοσης θερμότητας και αυξάνοντας την πίεση λειτουργίας τους, ενώ επιπλέον απαιτείται σπατάλη νερού, χημικών αποσκλήρυνσης και απορρυπαντικών προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σε ορισμένες βιομηχανίες (χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, βυρσοδεψεία, βαφεία, κ.α) το σκληρό νερό είναι επιζήμιο στην κατεργασία και στο τελικό προϊόν. Επίσης, τα απορρυπαντικά δεν αποδίδουν εξίσου καλά σε σκληρό νερό.

Με τα συστήματα επεξεργασίας νερού της Hydragcom, επιτυγχάνουμε οικονομικά, οικολογικά και ενεργειακά οφέλη. Τομείς εφαρμογής: Συστήματα και δίκτυα θέρμανσης & ψύξης, δίκτυα νερού επαγγελματικής χρήσης, βυρσοδεψεία, βαφεία, βιομηχανίες επεξεργασίες μετάλλων, βιομηχανίες τροφίμων & ποτών, βιομηχανίες φαρμάκων, νοσοκομεία, χημικά & μικροβιολογικά εργαστήρια, οδοντιατρεία, ξενοδοχεία, καφέ – εστιατόρια, καθαριστήρια, πλυντήρια αυτοκινήτων, πλυντήρια ιματισμού, αρτοποιεία κτλ.

Προσφέρουμε μια πλήρη σειρά συστημάτων αποσκλήρυνσης νερού τόσο για νερό δικτύου όσο και για νερά γεωτρήσεων. Η Hydragcom σας παρέχει όλα τα είδη των συστημάτων αποσκλήρυνσης νερού(επαγγελματικά, βιομηχανικά, οικιακά) για να δώσει λύσεις στα προβλήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένες εφαρμογές του νερού σας. Τα συστήματα αποσκλήρυνσης νερού της Hydragcom, διατίθενται με Αμερικάνικες κεφαλές (Pentair & Clack), ψηφιακές και αναλογικές, καθώς και με ρητίνες που προορίζονται για την επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (food-grade) μεγάλης χωρητικότητας κατακράτησης και τέλεια εφαρμογή στις απαιτήσεις σας.

Αποσκλήρυνση Υπάρχουν 5 προϊόντα.

Εμφάνιση 1 - 5 από τα 5 αντικείμενα