Αντλίες

Προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα αντλιών αντίστροφης ώσμωσης για την αύξηση της πίεσης & της απόδοσης. Καλύπτουμε τις ανάγκες για αύξηση της πίεσης εισόδου τόσο για μικρές οικιακές μονάδες αντίστροφης ώσμωσης ("κλασσικές" και συνεχούς ροής), όσο και για επαγγελματικές, βιομηχανικές, ακόμα και θαλασσινές. Οι αντλίες μπορούν να συνοδευτούν με όλα τα παρελκόμενα (μετασχηματιστές, διακόπτες πίεσης κτλ).