Φίλτρα για Νιτρικά

Τα νιτρικά NO3 (νιτρώδη NO2, αμμωνία NH4 – ''κύκλος του αζώτου'') των αζωτούχων λιπασμάτων όταν εισχωρούν, μέσω του πόσιμου νερού στο στομάχι μας, σχηματίζουν Ν - νιτροζοενώσεις, που είναι καρκινογόνες. Σε μωρά μικρότερα των 6 μηνών προκαλούν μεθαιμοσφαιριναιμία (ή μεθαιμογλοβιναιμία ή κυάνωση ή ''σύνδρομο του μπλε μωρού'') με τραγικές συνέπειες.

Τα νιτρικά θεωρούνται μία από τις πλέον σοβαρές ρυπάνσεις του νερού μιας και σε συγκεντρώσεις άνω των 50mg/lit είναι καρκινογόνα (σύμφωνα με τις οδηγίες 98/93/ΕΚ ή 80/778/ΕΟΚ). Το όριο αυτό δεν είναι όριο ασφαλείας αλλά όριο ανοχής, δηλαδή όσο χαμηλότερο το ποσοστό των νιτρικών στο νερό τόσο ασφαλέστερο είναι. Στις ΗΠΑ το ανώτερο επιτρεπτό όριο νιτρικών στο πόσιμο νερό είναι τα 10 mg/lit (10ppm) και επειδή το θεωρούν υψηλό, υπάρχουν προτάσεις να μειωθεί. Στη χώρα μας, σε πολλές πόλεις και χωριά, το όριο αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο. Επίσης και αρκετά εμφιαλωμένα νερά το υπερβαίνουν!

Αντιμετώπιση: Η Hydragcom διαθέτει προϊόντα και προτάσεις για την αποτελεσματική αφαίρεση των νιτρικών από την οικιακή και βιομηχανική χρήση, μέχρι την εγκατάσταση διυλιστηρίων για οικισμούς,με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Οι λύσεις που εφαρμόζονται (ιοντοανταλλαγή,αντίστροφη όσμωση, ηλεκτροδιάλυση, χημική & βιολογική απονίτρωση κτλ), εξαρτώνται από την γενικότερη χημική ανάλυση του νερού (περιεκτικότητα νιτρικών, αγωγιμότητα, PH κτλ), την προσβασιμότητα του χώρου, τη συντήρηση κτλ.