Υδροπονία

Υδροπονία (Hydroponics) είνα101_0117.jpgι η καλλιέργεια που πραγματοποιείται όχι όπως οι κλασσικές καλλιέργειες σε έδαφος, αλλά είτε σε κάποιο υπόστρωμα (πχ πετροβάμβακα, περλίτη, άμμο, τύρφη, κοκκοφοίνικα, κτλ), είτε, κυρίως, σε νερό στο οποίο αφού υποστεί κάποια επεξεργασία φίλτρανσης έχουν διαλυθεί μέσα σε αυτό όλα εκείνα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχείaquaponics5122012002.jpgα (λιπάσματα, κτλ) και έχει γίνει ένα θρεπτικό διάλυμα. Με μια μονάδα υδρολίπανσης πραγματοποιείται η διάλυση των λιπασμάτων για τη θρέψη των φυτών και εν συνεχεία η αποθήκευση του θρεπτικού διαλύματος σε δεξαμενές (πυκνών διαλυμάτων) και η μεταφορά του για την άρδευση του υδροπονικού συστήματος.

Βασική προϋπόθεση στην υδροπονία είναι η χρήση εξαιρετικής ποιότητας νερού. Με σωστή επεξεργασία του νερού (έλεγχος αγωγιμότητας, Ph) επιτυγχάνεται η ελάχιστη ανάπτυξη της άλγης, άριστη και ισορροπημένη υδρολίπανση και συνεπώς σωστή θρέψη και ανάπτυξη του φυτού. Επίσης, μηδενίζεται και ο κίνδυνος έμφραξης των σταλακτών από συσσώρευση αλάτων (ανθρακικού ασβεστίου).

Η υδροπονική καλλιέργεια μπορεί να συμπληρωθεί και με συστήματα υδρονέφωσης & δροσισμού, επιτυγχάνοντας ιδανικές συνθήκες στο θερμοκήπιο.

ecoindustries-hydroponics.jpg

Η Hydragcom διαθέτει φίλτρα, συστήματα επεξεργασίας νερού και τεχνολογικές διαδικασίες για την αποτελεσματική φίλτρανση του νερού που προορίζεται για υδροπονική καλλιέργεια με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Οι λύσεις που εφαρμόζονται (αποσκλήρυνση-αφαλάτωση, απολύμανση, κτλ) εξαρτώνται από τη γενικότερη χημική ανάλυση του νερού (αγωγιμότητα, σκληρότητα, ύπαρξη Σιδήρου, Βορίου, κτλ), τις απαιτήσεις της καλλιέργειας, τη διαμόρφωση του χώρου, κτλ.